BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením článku. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 13 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci předány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření darovací smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění darovací smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce podle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění darovací smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let podle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let podle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli zásilkových služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Dotčená osoba má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, a namítat vůči zpracování, má právo na přenosnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů , má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Cookies

Používáme cookies k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků webových stránek a uměli na základě toho přizpůsobit naši nabídku na míru konkrétnímu návštěvníkovi. Cookies se mohou používat k tomu, abychom zjistili, jestli už jste naše stránky z vašeho počítače někdy navštívili.

Cookies jsou textové soubory, které uloží váš internetový prohlížeč na váš disk v počítači. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o Váš osobní údaj.

Kromě toho máte možnost v internetovém prohlížeči využít tvz. režim inkognito (při kterém se neukládají žádné cookies) nebo zakázat javascript. Ukládání cookies (a také historie prohlížení) si můžete ve vašem prohlížeči zakázat, nebo pravidelně vymazávat přímo z nastavení prohlížeče, případně pomocí k tomu určeného bezplatného softwaru.

Více o správě cookies si můžete přečíst také zde: Google Chrome Mozilla Firefox Internet Explorer

K čemu tyto informace používáme?

Informace, které zpracováváme mohou být použity na některou z níže uvedených činností:

  • Přesonalizování nabídky – Vaše informace nám pomáhají přizpůsobit naši nabídku vašim individuálním potřebám.
  • Zlepšení web stránky – pravidelně vylepšujeme naši webovou stránku na základě informací a zpětné vazby, kterou nám dáváte.
  • Vylepšení zákaznické podpory – Vaše informace nám pomáhají efektivně odpovídat na vaše požadavky a potřeby.
  • Ke zpracování transakcí – Vaše informace, veřejné nebo neveřejné, nebudou nikdy předány, vyměněny nebo předány třetím stranám bez Vašeho souhlasu, s výjimkou údajů nutných ke zpracování platebních transakcí a doručení zboží.
  • Pro zpracovávání výsledků soutěží, promoakcí, anket a pod.
  • Pro odesílání emailů – emailová adresa, kterou jste zadali na našich stránkách, může být použita k odesílání informací a aktualizací týkající se Vaší objednávky. Také k odesílání novinek, rad, tipů a triků, informace o produktech a službách, o připravovaných akcích, atp.

Budete-li se chtít kdykoli odhlásit z odebírání emailů, stačí, když kliknete na odhlašovací odkaz, který je umístěn v emailu, nebo nám napište a my vás odhlásíme.

Jste v bezpečí

Je pro nás prvořadé, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Provedli jsme různé bezpečnostní systémy na ochranu údajů. S vylepšováním technologií vylepšujeme i tyto bezpečnostní systémy. Zároveň oprávněné osoby, které přicházejí do kontaktu s Vašimi údaji, jsou náležitě poučeny o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Neposkytujeme Vaše údaje třetím stranám

Neprodáváme, neobchodujeme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám. Výjimkou jsou ověření a spolehliví partneři, kteří nám asistují při vytváření webových stránek, spolupracují na našich projektech a obsluhují Vás. Tito partneři jsou vázáni diskrétností, zavázali se k mlčenlivosti a tím souhlasili s uchováváním Vašich údajů v bezpečí a považují je za důvěrné.

Předání vašich osobních údajů státním organizacím je pouze na základě řádně vystavených a pravomocných právních rozhodnutí v souladu se zákonem České republiky.

Možnost odhlášení

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich projektech, službách a produktech, anketách. Vaše účast je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s přijímáním těchto informací nesouhlasili, můžete nám to kdykoli sdělit, abychom vaše údaje zablokovali.

Z odběru emailových zpráv se můžete kdykoli odhlásit i sami. Stačí kliknout na přiložený odhlašovací odkaz v emailu, případně nám zpětně napsat, že si již emaily nepřejete dostává my vás odhlásíme.

Vaše práva

Jako dotyčná osoba, tzn. j. osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají – máte právo být informován o údajích provozovatele – t.j. osoby, která Vaše údaje zpracovává a odpovědné osoby.

Provozovatelem pro účely zpracování údajů prostřednictvím webového portálu stedravecera.sk je:                                                                           

POMÁHEJME SI ONLINE, o.z.

IČ: 53 050 053